Centrale training + ALV 6 September

Vanwege de maatregelen tegen het Covid-19 virus hebben de meeste activiteiten van de KRN het afgelopen half jaar stil gelegen. Normaal gesproken is er elke maand een centrale activiteit waar kyudoka uit het hele land samen komen om te trainen. Omdat de maatregelen iets versoepeld zijn was het mogelijk om weer een training te organiseren gevolgd door de uitgestelde ALV die eerder die jaar geen doorgang kon vinden. Met 23 deelnemers was de centrale training goed bezocht en het was daarmee ook een goede test of centrale Kyudo trainingen in Corona mogelijk zijn. 


Centrale training in Corona tijd: Mondkapjes en 1.5 meter afstand

Het begon allemaal een beetje onwennig met mondkapjes op en op 1.5 meter afstand. Waar we normaal gesproken even iedereen gedag zeggen moest dat deze keer op gepaste afstand en ook in de kleedkamers moest rekening gehouden worden met het maximaal aantal mensen. Maar blijkbaar went het snel, want iedereen paste zich zonder problemen aan. Ook nieuw voor deze centrale training was de mogelijkheid om deel te nemen ook al kun je alleen nog onder begeleiding op een makiwara schieten. Vooral voor nieuwe leden geeft de mogelijkheid om een dag intensief te trainen veel rendement en daarom worden de trainingen voortaan voor iedereen open gesteld. Daar werd ook gelijk gebruik van gemaakt, want van de aanwezigen hadden er 5 nog geen kyu graad en één deelnemer had voorafgaand aan de training nog maar twee pijlen op de makiwara geschoten. 

De training begon met het groeten en het openingswoord door Jaap sensei en Erik sempai. Zij voerden daarna met Nedzib sempai een yawatashi sharei uit, en nodigden daarna de mato schutters uit om voor te schieten. De groep werd daarna in twee gesplitst waarbij Nedzib sempai samen met Erik sempai zich ontfermde over de makiwara schutters en Jaap sensei les gaf aan de mato schutters. Het thema voor de mato schutters was het correct gebruik van de spieren en dan specifiek de bovenarmen (triceps). Veel kyudoka maken teveel gebruik van hun handen en Jaap sensei liet het verschil zien tussen het gebruik van de handen en bovenarmen. Daarna was het tijd om het zelf te proberen en kon er geschoten worden waarbij Jaap sensei correcties gaf. Op de makiwara werd intussen onder begeleiding van de leraren geschoten, waarbij veel individuele feedback werd gegeven. 

Om half drie werd de training gestopt zodat de ALV van de KRN kon worden gehouden. Deze stond eigenlijk gepland in de eerste week van april, maar kon vanwege Corona niet doorgaan. Maar het organiseren van een ALV is een verplichting voor een vereniging, dus werd deze aansluitend aan de training gehouden. Een grote cirkel werd gevormd zodat iedereen wederom voldoende afstand kon houden en konden de mondkapjes af waardoor iedereen goed verstaanbaar was. Het bestuur kon melden dat het goed gaat met de Renmei, zowel op bestuurlijk als op financieel gebied. Na de perikelen van de afgelopen jaren heeft 2019 de Renmei gewenste rust gebracht, helaas wel met het afscheid van een tweetal dojo's. De verwachte terugval in het aantal leden heeft gelukkig niet plaatsgevonden, vooral door een groei van het aantal leden in Utrecht en Brabant. Ook dit jaar melden een aantal dojo weer een groei van het aantal leden waardoor we binnenkort waarschijnlijk weer nieuwe gezichten op de trainingen kunnen verwelkomen.  

Dit jaar is het 40-jarig jubileum voor de KRN en daarvoor stonden een aantal speciale evementen gepland. Van de geplande evenementen kon vanwege Corona alleen het Enteki evement doorgaan. Erik gaf namens het bestuur aan dat het speciale herfst seminar ook helaas niet door kan gaan en zal worden vervangen door een ééndaagse training met aansluitend een borrel. De buitenlandse sensei die oorspronkelijk les zouden geven op het seminar worden op een later moment wederom uitgenodigd voor een tweedaagse training. In de rest van de vergadering werden nog een aantal ideeën uitgewisseld waarbij het bestuur aangaf deze te zullen onderzoeken en terug te koppelen.

Helaas duurde de ALV langer dan verwacht en was het daarna tijd om op te ruimen en naar huis te gaan. Het bleek dat ondanks de afstand en mondkapjes het toch goed mogelijk was om een centrale training voor kyudo te houden. Als de maatregelen niet strenger worden dan ze nu zijn zal de KRN dit jaar dan ook nog een drietal evenementen organiseren: Het makiwara seminar met examens in Tilburg, de herfsttraining met jubileum borrel en natuurlijk het NK waar Kyō Ren Kan en Rik hun titel zullen verdedigen. Wij kijken er in ieder geval al naar uit.