Centrale training en ALV 7 April

Afgelopen zondag was er weer een centrale training van de Kyudo Renmei met aansluitend de jaarlijkse ALV. Ook deze keer was de training weer druk bezocht met ruim 20 aanwezigen. Zoals gebruikelijk werd er na het groeten begonnen met het voorschieten door de aanwezige deelnemers. Hierbij mochten natuurlijk ook de makiwara schutters laten zien aan de leraren wat ze tot nu toe geleerd hebben en waar hun niveau staat. Om voor de eerste keer voor publiek te moeten schieten en dan toch je zenuwen onder controle te houden terwijl iedereen naar je kijkt is natuurlijk heel knap. 

Daarna nam Erik de les over en werd er doorgegaan met het thema van de vorige training, de basis bewegingen. Dit maal ging het echter over de toepassing ervan in sharei vorm. Dat betekent natuurlijk veel binnenlopen in de dojo, op de correcte manier oplopen naar de schietpositie en daarna de bijbehorende handelingen uitvoeren om jezelf klaar te maken om te gaan schieten. En dat allemaal natuurlijk weer veel herhalen en kijken naar de aanwijzingen van anderen. De eerste paar keer werd het daadwerkelijke schieten overgeslagen om de focus op de bewegingen te kunnen houden. In de tussentijd gaf een Jaap sensei een soortgelijke les aan de makiwara schutters. Hannan, Bjorn en Kwafo kregen uitgelegd hoe zij zich correct moesten bewegen naar de makiwara en kregen daarna individuele correcties op hun schieten.

Speciale aandacht in de ochtend training was er voor de interactie tussen zittende en staande schutters. De staande schutters die door een blessure niet kunnen gaan zitten zijn een uitzondering in de groep. Zij 'verstoren' als het ware de normale sharei en hierdoor kunnen dingen net even anders verlopen. Toch is het iets wat vaker kan voorkomen tijdens bijvoorbeeld demonstraties of examens. Goed op elkaar letten en duidelijkheid over weten wat je moet doen helpt dan.

Na de lunchpauze was het tijd om de techniek van het schieten te oefenen. Er werd, om de beurt, geschoten in twee groepen van ieder drie schutters die onder leiding van Jaap sensei en Erik individuele correcties kregen. De makiwara schutters konden zelfstandig oefenen, natuurlijk wel onder toeziend oog van de leraren. Rond drie uur werd de centrale training beëindigd en was het tijd voor de jaarlijkse ALV.

  

Voor het eerst sinds jaren was het keer weer een 'normale' ALV. Normaal in de zin dat de onderwerpen dit keer gingen over normale verenigingszaken en niet over het conflict wat al een paar jaar heeft gespeeld . Er werd terug gekeken op het vorig jaar, de financiële stukken werden besproken en het beleid voor het komende jaren werd toegelicht. De situatie in de Renmei is veranderd en daarmee moet er ook een iets ander financieel beleid worden gevoerd. Aan de leden werd gevraagd hoe zij dachten over bepaalde onderwerpen en daaruit kwamen ook weer andere voorstellen die nader onderzocht worden door het bestuur. Er was daarmee een goede interactie tussen het bestuur en de leden van de Renmei. Een ALV wordt vaak gezien als een formaliteit, maar het is een mogelijkheid om als leden invloed uit te oefenen op het beleid van je vereniging. Net zoals je samen de dojo vormt, ben je ook samen de vereniging.