Makiwara training en examens

Zondag 4 oktober heeft de KRN in de gymzaal van de Washinkan dojo in Tilburg een makiwara training met aansluitend examens gehouden. Het doel van de training was om leden die nog op de makiwara schieten een speciale dag te geven waarin de basis van Kyudo werd behandeld en er intensief kon worden getraind. Voor een beginner kunnen er op zo'n intesieve trainingsdag dan ook grote stappen gezet worden. Deze training stond oorspronkelijk voor maart gepland, maar kon toen door de Corona maatregelen helaas geen doorgang vinden. Gelukkig kon deze zondag wel doorgaan, natuurlijk wel aangepast met extra maatregelen zoals afstand houden en mondkapjes. 


Uitleg van Nedzib sempai

De KRN heeft het afgelopen jaar relatief veel nieuwe leden gekregen en op dit moment traint ongeveer een vijfde van de leden nog op de makiwara. Hoewel er op de centrale evenementen ook veel meer aandacht komt voor onze nieuwe leden kwam er in het voorjaar vanuit de TC het idee om een speciale training te organiseren. Om het ook financieël rendabel te houden werd er gekozen voor een kleinere zaal én omdat de meeste nieuwe leden op dit moment in het zuiden en Utrecht trainen werd als locatie Tilburg gekozen. Hoewel de training open stond voor alle kyu graden bestonden de deelnemers alleen uit leden met geen graad of een 5e kyu. Er hadden zich wel leden met andere graden aangemeld, maar deze hebben hun plaats afgestaan voor de junior leden. Het was ook goed om te zien dat alle leden de Corona maatregelen goed hadden nageleefd en waar nodig verantwoordelijkheid namen, een aantal leden had zich voor de training afgemeld omdat ze lichte verkoudheids verschijnselen hadden of in contact zijn geweest met iemand die (mogelijk) besmet was. 

Ronald organiseerde de training en had de afgelopen weken Makiwara's gesprokkeld uit de verschillende dojo. Om 9 uur was de zaal al opgebouwd en stonden de koffie/thee met koekjes klaar voor de deelnemers. De training werd inhoudelijk gegeven door Nedzib sempai (5e dan) met ondersteuning van Jaap sensei (5e dan Renshi) en Erik sempai (5e dan). Om 10 uur begon de training met het groeten en verwelkomde Nedzib sempai de 11 deelnemers. Na een kort welkomswoord liet Erik sempai met uitleg van Nedzib sempai de Hassetsu zien waarbij de verschillen tussen één-staps en twee-staps schieten voor de verschillende dojo werden benadrukt. Daarna werden er drie groepen gemaakt en werd er in de ochtend getraind op de makiwara met individuele feedback. De groepen waren klein met drie of vier leerlingen per leraar, een behoorlijke luxe die op een centrale training meestal niet mogelijk is. 

  
  

Na de lunch werd de training voortgezet met de bewegingen die horen bij de Makiwara Sharei. De meeste deelnemers hadden ook een examen ingepland in de middag en dit was een prima voorbereiding. Dus elke keer de dojo in- en uitlopen. Nedzib sempai bij de ingang, Jaap sensei bij de uitgang en Erik sempai die bij het lopen de gemaakte bochten controleerde. Na een half uur werd ging men weer verder in kleine groepjes, alleen dit keer trainen op de makiwara in volledige sharei vorm met correcties van de leraren. Om twee uur konden de examens beginnen en nam de examencommissie plaats achter de geïmproviseerde tafel. Ronald liet de kandidaten één voor één binnen in de dojo en ieder schoot zijn twee pijlen voor de jury. Er waren intussen ook een aantal in Tilburg woonachtige leden van de Washinkan en Kyō Ren Kan dojo binnengekomen die als ondersteuning kwamen kijken. De jury trok zich daarna terug om de examens te bespreken. 

Daarna werden de deelnemers weer opgesteld en kon Jaap sensei als voorzitter van de Jury de uitslag geven. Alle examenkandidaten hadden het niveau gehaald en waren daarmee geslaagd. Er was echter ook een verrassing. Irene had tijdens de training én bij haar examen een dusdanig niveau laten zien dat de jury van mening was dat haar niveau geen afspiegeling was van de gevraagde graad. Daarom heeft de jury besloten om haar geen 5e kyu maar een 4e kyu toe te kennen. De geslaagden voor 5e kyu zijn van de Enshin dojo Emmy Drost, Sally Saphi, Cor de Jong, Gezinus Holtman en Eric Volman. Daarnaast heeft Cyriel van Aar van Washinkan ook zijn 5e kyu gehaald. Voor 4e kyu zijn geslaagd Hannan Azmani (Washinkan), Vic Raijmakers (Washinkan), Sietze Molenaar (Washinkan) en Irene Hang (Kyō Ren Kan). Allemaal van harte gefeliciteerd !!!! 

De Makiwara is binnen Kyudo een belangrijk hulpmiddel om je techniek te trainen. Hoewel vaak wordt gedacht dat alleen beginners op de Makiwara schieten is het voor elke Kyudoka belangrijk om regelmatig op de Makiwara te schieten. Op de Makiwara kun je zonder afleiding en verleiding van het raken van het doel werken aan je techniek en punten verbeteren. Bij Kyō Ren Kan hangen juist om die reden op de Makiwara positie ook camera's om jezelf te analyseren. De Makiwara training in Tilburg was in ieder geval heel geslaagd en waarschijnlijk zal de KRN in de toekomst wederom trainingen op de Makiwara gaan organiseren.